İlçe Halk eğitim Müdürlüğü:

   İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Belediye Başkanlığına ait binada, 1 İlçe Halk Eğitim Müdürü : 2 Müdür Yardımcısı : 1El Sanatı Öğretmeni : 1Memur ve 1Hizmetli personel ile hizmetlerini yürüten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı "Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği" nde yapılan tanım çerçevesinde herhangi bir örgün eğitim kurumuna gitmeyen veya bitiren ya da örgün eğitimin bir kademesinden ayrılan bireylerin ilgi ve gereksinmelerini karşılamak ve belli bir meslek kazandırmaya yönelik olarak düzenlenen kısa süreli eğitim etkinlikleri planlamakta ve icra etmektedir. 2011 yılında toplam 61 kursun açıldığı Savaştepe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2012 yılında da Meslek edindirme kursları, Okuma-yazma kursları, Spor dallarına ilişkin kurslar ve Müzik ve müzik dallarına ilişkin kursların açılması planlanmaktadır.