İlçe Malmüdürlüğü:
 
 
Hükümet Konağının 2. Katında 1 Müdür, 9 V.H.K.İ. , 2 Yoklama Memuru, 1 Tahsildar, 2 Hizmetli, 1 bekçi, 1 Hizmetli, 1 kaloriferci ve 1 4/c li personel ile hizmet vermektedir. Malmüdürlüğü bünyesinde Muhasebe, Gelir, Milli Emlak Servisleri aynı katta görev yapmaktadır